Play Wisely®

Play Wisely® je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfodskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu. Viac informácií sa dozviete na stránke Play Wisely Žilina (mudrehranie.sk).

Ako sa k nám objednať na Play Wisely?

 

1. Pozrite si náš rozvrh

2. V kalendári nájdite Play Wisely

3. Rozkliknite si kolónku, kde sa vám ukáže, či je lekcia obsadená

4. Nájdite si voľný termín a zarezervujte si ho telefonátom alebo mailom

© 2023 Centrum ALBÍN