Canisterapia

V dnešnej dobe už známa podporná terapia, z ktorej benefitujú deti i dospelí. Prebieha za asistencie vycvičeného psíka a jej obsah býva šitý na mieru konkrétnemu klientovi.

Kontakt so zvieratkami nám preukázateľne znižuje hladinu kortizolu, stresového hormónu. Dokáže úspešne znížiť pocity úzkosti, napätia a prináša do života väčšiu spokojnosť. Psík priaznivo pôsobí aj na motiváciu, sebavedomie či pocit šťastia.

U nás v centre si môžete objednať individuálnu canisterapiu, kde sa vieme plne prispôsobiť vašim jedinečným potrebám.

Trvanie: 45 minút

Cena: 25 eur

Zároveň ponúkame skupinovú canisterapiu zameranú na deti od 3 do 7 rokov. Z našej praxe vieme, že inklúzia ponúka výhody všetkým zúčastneným. Preto privítame všetky detičky bez rozdielu, či už majú alebo nemajú špeciálne potreby.

Uskutočňuje sa raz do týždňa, podľa rozvrhu zverejnenom na stránke. Deti sa môžu zúčastniť krúžku v doprovode rodiča alebo opatrovníka, najmä ak si to vyžaduje ich zdravotný stav.

Trvanie: 45 minút

Kapacita: 6 detí

Cena: 5 eur

© 2023 Centrum ALBÍN