Arteterapia

Môže umenie liečiť? Áno, dnes už vieme, že arteterapia je výbornou podpornou terapiou pri mnohých problémoch. Výskumy z oblasti psychológie ukazujú jej účinok napríklad pri úzkosti, depresií, rôznych poruchách správania či učenia. Nemusíte však mať diagnózu na to, aby ste pocítili benefity tejto úžasnej metódy. Arteterapia vám môže pomôcť v sebapoznaní, priniesť do vášho prežívania viac radosti a harmónie.

Umelecká terapia, alebo arteterapia, je súborom umeleckých techník a postupov, ktoré majú za cieľ:

 • zmeniť sebahodnotenie človeka
 • zvýšiť jeho sebavedomie
 • integrovať jeho osobnosť
 • priniesť mu pocit zmysluplného naplnenia života

Pomocou tvorivého procesu dosahujeme u klienta sebapoznanie, rozvoj osobnostných vlastností, korekciu prípadných nesprávnych vzorcov správania alebo emočného prežívania a formuláciu nových možností smerovania v živote.

Obsahy nášho nevedomia sú omnoho lepšie dostupné pomocou obrazov, ako prostredníctvom slov. Pritom k tomu nepotrebujeme žiadne zvláštne výtvarné zručnosti. Arteterapia využíva výtvarné umenie ako prostriedok k osobnému vyjadreniu.

Arteterapiu môžete u nás vyskúšať v rôznych formách:

Individuálna arteterapia:

Pri terapii s jedným klientom je možné využiť osobnejší prístup a terapia je šitá na mieru konkrétnym potrebám jednotlivca. Je možné vyvinúť intenzívny arteterapeutický vzťah, ktorý sám o sebe môže mať liečebné účinky. Klient získava veľký pocit bezpečia, a má možnosť nazrieť do hĺbky svojich problémov.

Skupinová arteterapia:

V skupinovej terapii sa nachádzajú viaceré benefity:

 • skupinová práca poskytuje priestor a zázemie na sociálne učenie
 • ľudia s podobnými problémami si môže navzájom poskytnúť pomoc a podporu
 • členovia skupiny sa môže poučiť zo spätnej väzby
 • členovia skupiny si môžu vyskúšať nové role


 

Rodinná arteterapia:

Rodinná terapia, na ktorej sa môže zúčastniť jeden alebo obaja rodičia a dieťa, prípadne väčší počet členov rodiny. Rodinná terapia sa zameriava na širokú škálu problémov, ktoré sa týkajú všetkých generácií. Hlavné ciele sú zlepšenie komunikácie v zvládaní a riešení vzájomných konfliktov, vo väčšej autonómii jednotlivých členov, vo vyjadrovaní emócií, vo vzájomnom prijatí a pochopení.

Párová arteterapia:

Párová arteterapia je charakteristická účasťou manželského alebo partnerského páru a je zameraná na zlepšenie komunikácie v partnerstve, alebo na riešenie závažnejších manželských a partnerských problémov.

Pre všetky spomínané typy arteterapií je možné vytvoriť  jedinečný a primeraný arteterapeutický program, ktorý využíva špecifické metódy a postupy. U nás v centre pôsobí vyškolená arteterapeutka a pedagogička Pavla Lazarková Trizuliaková, ktorá popri vlastnej umeleckej tvorbe dlhé roky vyučuje na strednej umeleckej škole.

Ak máte záujem o arteterapeutické sedenia, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom, prípadne na našich sociálnych sieťach.

Ceny arteterapeutických sedení:

 • Individuálna hodina (50minút): 30 eur
 • Skupinová arteterapia (90 minút): 10 eur na osobu
 • Rodinná a párová arteterapia (60 minút): 35 eur

© 2023 Centrum ALBÍN